Btw-verhoging van 6% naar 9% – waar moet u aan denken?

Eén van de meest in het oog springende zaken in het Belastingplan 2019 is de al eerder aangekondigde btw-verhoging van het lage tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019. De plannen moeten nog worden goedgekeurd, maar wat betekent dit nu voor u?

Voor de eerste levensbehoeften

BTW-verhoging

Het lage btw-tarief is momenteel 6% en is ingevoerd voor de zogenaamde eerste levensbehoeften van de mens.

Denk aan o.a. goederen zoals:

 • voedingsmiddelen, niet-alcoholische dranken, voedingspreparaten, enz.
 • water en ook allerlei diensten die hiermee te maken hebben, zoals aan aanleg en onderhoud van leidingen;
 • agrarische goederen zoals granen en peulvruchten (niet voor menselijke consumptie), pootgoed, vee en slachtafval, zaden, rondhout, stro, veevoer, ruwe en ongewassen wol en sierteeltproducten;
 • geneesmiddelen en hulpmiddelen; en
 • boeken, schoolboeken, tijdschriften, brochures, weekbladen, kranten, e.d.

Diensten die onder het lage tarief vallen zijn bijvoorbeeld:

 • de kapper;
 • bezoek aan musea en overige evenementen;
 • repareren van schoenen, lederwaren, kleding en fietsen;
 • campings en logies;
 • yoga lessen;
 • toegang tot zwembaden en sauna’s; en
 • personenvervoer.

Door het btw-tarief van 6% is de kostprijs voor de klant lager. Door de verhoging naar 9% zullen de prijzen van u Kapper dus logischerwijs toenemen.